Gezinscoaching

Binnen ieder gezin komen momenten voor waarvan je als ouder denkt: wat nu? Ook een gezin kan een periode ‘niet lekker in z’n vel’ zitten. Wanneer het niet goed gaat binnen jouw gezin, raakt het jou en de andere gezinsleden, diep.

Gezinscoaching kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

  • Het gezin ondersteunen om weer optimaal te functioneren
  • (grote) veranderingen binnen het gezin
  • Hulp bij het verwerken van verdriet en verlies (overlijden, scheiding)
  • Rust en duidelijkheid creëren
  • Samengestelde gezinnen
  • Pleeggezinnen

Omdat ieder gezinslid op zijn eigen wijze reageert op gebeurtenissen binnen het gezin is het belangrijk om elkaars wensen en mogelijkheden te kennen. Op deze manier wordt ieder gezinslid als individu gezien en gehoord en kan gebruik gemaakt worden van de persoonlijke kracht van een gezinslid.

Gezinscoaching richt zich op (onzichtbare) patronen die (in de loop der jaren) zijn ontstaan binnen het gezin. Door inzicht en begrip te krijgen voor elkaars wensen en mogelijkheden worden de patronen duidelijk en kunnen problemen aangepakt worden. Het einddoel is altijd het gezin zijn eigen kracht opnieuw te laten vinden en vandaar uit een stukje geluk terug te krijgen.

Gezinscoaching is mogelijk met kinderen van alle leeftijden. De werkwijze wordt hierop aangepast.

Gezinscoaching kan zowel overdag als in de avond plaatsvinden. Ik kom naar jullie huisadres of andere locatie.

We zijn ongeveer 1,5 uur aan het werk. Het tarief hiervoor is € 100.